วันพุธ, ธันวาคม 21, 2559

ร่างกม.พรรคการเมือง "ทำลาย" ระบบพรรค "กำจัด" นักการเมือง
https://www.youtube.com/watch?v=e8R_F2RgaBA

ร่างกม.พรรคการเมือง"ทำลาย"ระบบพรรค"กำจัด"นักการเมือง

jom voice

Published on Dec 20, 2016

นายจาตุรนต์ ฉายแสง สมาชิกพรรคเพื่อไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยให้สัมภาษณ์ (ตอนที่ 2)Thaivoicemedia เกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ที่กำหนดให้สมาชิกพรรคต้องจ่ายเงินสนับสนุนพรรค และการลงโทษกรรมการบริหารพรรค กรณีกระทำผิดตามร่าง กม.ดังกล่าวด้วยโทษสูงสุดคือ ประหารชีวิตว่า ข้อกำหนดในร่างกม.ฉบับนี้ ทำให้ประชาชนไม่กล้าที่จะเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เพราะนอกจากถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้ว เสี่ยงที่จะถูกลงโทษอย่างรุนแรง ขณะเดียวกันพรรคการเมืองก็ไม่ต้องการที่จะมีสมาชิกพรรคมาก เพราะยากที่จะควบคุมดูแลไม่ให้กระทำผิดตาม ร่างกม.ดังกล่าว อีกทั้งยังมี กม.เลือกตั้งที่จะออกมาภายหลังอีกด้วย การกำหนดวงเงินให้สมาชิกจ่ายเงินให้พรรค จะทำให้คนจนไม่มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพรรค ซึ่ง ร่างกม.พรรคการเมือง ฉบับนี้เป็นการสะท้อนเจตนารมย์ของผู้ร่าง ที่ต้องการทำลายระบบพรรคการเมือง และกำจัดบทบาทของนักการเมือง เพราะนักการเมืองเกือบจะไม่สามารถเคลื่อนไหว แม้แต่การเรียกร้องความเป็นธรรม สิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนได้ เพราะสุ่มเสี่ยงที่จะถูกตีความว่าเป็นการทำลายความมั่นคง ล้มล้างการปกครองซึ่งมีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต ( ตอนที่ 3 นายจาตุรนต์ ฉายแสง จะวิเคราะห์ การป้องกันนายทุนครอบงำพรรค จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร .....โปรดติดตาม )

.....


ท่าที"เพื่อไทย"ต่อร่างกม.พรรคการเมือง"บอยคอต"หรือร่วมรับรอง?


https://www.youtube.com/watch?v=5eBLB6KbgAw

jom voice

Published on Dec 19, 2016

นายจาตุรนต์ ฉายแสง สมาชิกพรรคเพื่อไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยให้สัมภาษณ์ (ตอนที่ 1)Thaivoicemedia เกี่ยวกับ ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ...ที่ผ่านการเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากตัวแทนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา เหตุที่เพื่อไทยไม่ร่วมรับฟังความคิดเห็นในเวทีดังกล่าวเพราะ กรธ.ไม่ได้เชิญอย่างเป็นทางการ บรรยากาศการรับฟังความเห็นก็ไม่เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองได้แสดงความเห็น แต่ กรธ.ต้องการแจ้งให้พรรคการเมืองรับทราบ และเชื่อว่าจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมากนัก อย่างไรก็ตามสุดท้ายเมื่ออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้แล้ว เพื่อไทย ในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองก็ต้องปฎิบัติตาม แต่จะบอยคอตการเลือกตั้งโดยการไม่ส่งผู้สมัคร หรือไม่นั้นยังตอบไม่ได้ แต่เพื่อไทยยังยืนยันคัดค้านรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และจะทำทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการนี้ แต่เป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก เพราะทั้ง กม.พรรคการเมือง กม.เลือกตั้ง อีกทั้งกฎกติกาต่างๆ ในรัฐธรรมนูญนี้ ล้วนเป็นการจำกัดและลดบทบาทพรรคการเมือง และนักการเมืองอย่างที่สุด ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกยาวนานที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นประชาธิปไตย...( ตอนที่ 2 นายจาตุรนต์ ฉายแสง จะวิเคราะห์ในมาตราสำคัญ ๆ..ที่จะทำให้ ประชาชนเป็นเจ้าของพรรคการเมืองที่แท้จริง ได้หรือไม่....โปรดติดตาม )