วันเสาร์, ธันวาคม 31, 2559

จักรภพกราบอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2560

จักรภพกราบอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2560

แผ่นดินเก่าสุดสิ้นแผ่นดินใหม่
แผ่นดินไหวคลื่นยักษ์หรือรักษา
ขวบปีใหม่ให้ระวังทั้งพารา
ศีล ปัญญา สมาธิ ดำริรวม

เหนื่อยกันมาหลายปีมีหวังไหม
หรือศุกร์ไปได้เสาร์มาเข้าสวม
ไฟสลับสับสนมวลชนรวม
จึงขอร่วมต้นปีจากนี้ไป

โซ่ตรวนวัฒนธรรมจำแต่เกิด
โซ่ก็เปิดมีกุญแจมาช่วยไข
สันดานทาสหมดสัญญาสาแก่ใจ
ใครขอเป็นขี้ข้าใหม่ตามใจคุณ

ขออวยพรมวลชนคนเท่ากัน
จงมุ่งมั่นเป็นไทอย่าใต้ถุน
แต่ให้ยุทธศาสตร์เด่นจะเป็นคุณ
กวนให้ขุ่นอย่างเดียวเพียงเสี้ยวงาน

ให้สภาพสังคมสมศักดิ์ศรี
ชาวเสรีทั้งนคราจงกล้าหาญ
ขันติธรรมนำทางช่วยสร้างงาน
ปีตำนานเลิกทาสแห่งชาติเอย.

จักรภพ เพ็ญแข
นอกราชอาณาจักรไทย
1 มกราคม พ.ศ. 2560


จักรภพ เพ็ญแข - Jakrapob Penkair