วันศุกร์, ธันวาคม 30, 2559

ฟังยังคลิป... เปิดห้องกระจก วัดบวรฯ ผู้บงการกำจัด ธรรมกาย สะกัด สมเด็จช่วง เป็นสังฆราช
https://www.youtube.com/watch?v=y5rWMzSd8Lo

เปิด"ห้องกระจก"วัดบวรฯ เผยผู้บงการกำจัด"ธรรมกาย"สะกัด"สมเด็จช่วง"เป็นสังฆราช

jom voice

Published on May 26, 2016

นายนิยม สุนทรพฤกษ์ อดีตพระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกา ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับคณะบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอยู่ใน"ห้องกระจก"วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งเป็น สำนักงานเลขานุการของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ว่า มี 2 คนที่อ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีพระฆราวาสรวมกันเป็นคณะบุคคล เรียกได้ว่าเป็นเจ้าเหนือหัวของพระ มีพฤติกรรมข่มขู่พระอยู่บ่อยครั้ง และหลายครั้งก็ทำหน้าที่ที่ไม่ได้เป็นพระประสงค์ของสมเด็จพระญาณสังวรฯ เช่นการใช้พระลิขิตไปในทางมิชอบหรือเรียกว่าปลอมพระลิขิต โดยเฉพาะเงินประจำตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชปีละ 32 ล้านบาทที่รัฐบาลจัดสรรให้ ช่วงที่สมเด็จพระญาณสังวรฯ อาพาธ เป็นเวลาหลายสิบปี ไม่ได้เงินดังกล่าวเลย สมเด็จเกี่ยว วัดสระเกศ รักษาการสมเด็จพระสังฆราชก็ไม่ได้ใช้เงินก้อนนี้ รวม ๆ กันแล้วประมาณกว่า 300 ล้านบาท ซึ่ง คณะบุคคลในห้องกระจกเป็นผู้ใช้เงินดังกล่าว ฝากให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ให้ดีเอสไอ หรือ สตง.ปปช.เข้าไปตรวจสอบด้วย และคณะบุคคลในห้องกระจกนี้ คือกลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง พระพุทธะอิสระ และต้องการจะกำจัด พระธัมมชโย รวมทั้ง ทำทุกวิถีทางที่จะไม่ให้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช