วันอาทิตย์, ธันวาคม 11, 2559

พหุการเมืองของชาวนา: มุมมองเชิงวิพากษ์จากรัฐศาสตร์ มานุษยวิทยาว่าด้วยอำนาจ และเศรษฐศาสตร์การเมือง
https://www.youtube.com/watch?v=4_aPSyNL3WA

พหุการเมืองของชาวนา: มุมมองเชิงวิพากษ์จากรัฐศาสตร์ มานุษยวิทยาว่าด้วยอำนาจ และเศรษฐศาสตร์การเมือง

prachatai

Streamed live 11 hours ago

เสวนา พหุการเมืองของชาวนา:
มุมมองเชิงวิพากษ์จากรัฐศาสตร์ มานุษยวิทยาว่าด้วยอำนาจ และเศรษฐศาสตร์การเมือง

เนื่องในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือ
ชาวนาการเมือง: อำนาจในเศรษฐกิจชนบทสมัยใหม่ของไทย โดย แอนดรู วอล์คเกอร์

ร่วมเสนาโดย
อานันท์ กาญจนพันธุ์
คณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่

เกษียร เตชะพีระ
คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ธร ปีติดล
คณะเศรษฐศาสตณ์ ม.ธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย
จักรกริช สังขมณี
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ /ผู้แปล

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น.
ห้อง 107 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.)
และสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน
.............
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
"สู่สังคมพหุวัฒนธรรมที่เป็นธรรม”
People Go ก้าวไปด้วยกัน
10-11 ธันวาคม 2559