วันจันทร์, ธันวาคม 26, 2559

มติชนออนไลน์ live เสวนาวิชาการเรื่อง "ประเทศไทยหลัง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2559"


https://www.facebook.com/MatichonOnline/videos/10155646277867729/

live (สด) เสวนาวิชาการเรื่อง "ประเทศไทยหลัง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2559"
ณ ห้องเอนกประสงค์ริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ร่วมเสวนาโดย อังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สฤณี อาชวานันทกุล Thai Netizen
ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้ก่อตั้ง iLAW
อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษา สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
ดำเนินการเสวนาโดย รองศาสตราจารย์รุจน์ โกมลบุตร อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.