วันเสาร์, ธันวาคม 31, 2559

หนัง 'ลุงนวมทอง' "Democracy After Death" หนังที่สร้างด้วยเงินประชาชน
https://www.youtube.com/watch?v=RICxpq-ReL0

Democracy After Death (Censored Version)

Anonymous Films

Published on Dec 30, 2016