วันศุกร์, ธันวาคม 30, 2559

สุนัย ผาสุข Human Rights Watch - การละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทย ในรอบ 2 ปีครึ่งของรัฐบาล คสช.
https://www.youtube.com/watch?v=EAt7pqQV8UA

สุนัย ผาสุข - การละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทย ในรอบ 2 ปีของรัฐบาล คสช.

SHTV

Published on Dec 30, 2016

tonight thailand - VoiceTV21 @Voice_TV