วันศุกร์, ธันวาคม 23, 2559

คลิปสารคดี live – ทำไมโรฮิงญาถึงถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์http://www.sarakadee.com/2016/12/22/rohinga-fb-live/

“สารคดี live – ทำไมโรฮิงญาถึงถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์


“สารคดี live – ทำไมโรฮิงญาถึงถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์”

แพร่ภาพผ่าน Facebook Live วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

พบกับ สุเจน กรรพฤทธิ์ และสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ กับประเด็นที่หลายคนสงสัย

-โรฮิงญาเป็นใคร ?
-ทำไมอยู่ในพม่าไม่ได้
-ทำไมถึงเสี่ยงล่องเรือออกมา