วันเสาร์, ธันวาคม 24, 2559

"คนดี"ไม่มีจริง ความจริงวันนี้ของ"พระมหาไพรวัลย์"
https://www.youtube.com/watch?v=NTiLoE4XmbU

"คนดี"ไม่มีจริง ความจริงวันนี้ของ"พระมหาไพรวัลย์"

jom voice

Published on Dec 24, 2016

พระมหาไพรวัลย์ วรวรณโณ วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับ ความพยายามที่จะหาวิธีให้คนดีเข้ามาบริหารประเทศชาติมาเป็นนักการเมืองว่า นักการเมืองจะเป็นคนดี หรือเป็นคนเลวไม่สำคัญ แต่สำคัญอยู่ที่ว่าเข้ามาเป็นแล้วประชาชนตรวจสอบได้ ด่าได้ วิพากษ์วิจารณ์ได้ ในทางการเมืองไม่ควรอ้างเรื่องคนดี เพราะไม่มีใครที่ดีพร้อมสมบูรณ์

.....

เรื่องเกี่ยวเนื่อง

"พระมหาไพรวัลย์"เสนอแยก"ศิลธรรมอันดี"ออกจากกฎหมาย อ้างสร้างปัญหา-สับสนhttps://www.youtube.com/watch?v=ZMg1xCY5lNQ

jom voice

Published on Dec 22, 2016

พระมหาไพรวัลย์ วรวรณโณ วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณีการให้คำจำกัดความคำว่า"ศิลธรรมอันดี"ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่หมายถึง ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้ง คำ ๆ นี้ ถูกกำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงหลายฉบับ โดยเฉพาะล่าสุด ใน ร่าง พ.ร.บ.การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ว่า ระดับของคำว่า ศิลธรรมอันดี มีหลายระดับ ซึ่งไม่ควรใช้คำ ๆ นี้ในทางการเมืองเพื่อปกครองประชาชน เพราะประชาชนนับถือหลากหลายศาสนา ความเข้าใจเรือ่งศิลธรรมอันดีจึงแตกต่างกัน และรัฐไม่ได้มีหน้าที่มากำกับหรือสอนศิลธรรมกับประชาชน มีหน้าที่ที่จะสร้างหลักประกันให้ประชาชนมีความมั่นคงไม่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพเท่านั้น ปล่อยให้เรื่อง ศิลธรรม เป็นหน้าที่ของพระหรือของศาสนาในการขัดเกลาจิตใจประชาชนจะดีกว่า และเรื่องนี้ก็เป็นเรือ่งปัจเจกด้วย