วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 22, 2559

หาาาาาา.!.. พล.ร.9 จัดอบรมเด็กอนุบาล เรียนรู้ชีวิตทหาร ปลูกฝังค่านิยม12ประการ สอนเศรษฐกิจพอเพียง

พล.ร.9 จัดอบรมเด็กอนุบาล เรียนรู้ชีวิตทหาร ปลูกฝังค่านิยม12ประการ สอนเศรษฐกิจพอเพียง


21 ธ.ค. 59
ที่มา มติชนออนไลน์

‘บิ๊กอู๋’ผบ.พล.ร.9 จัดโครงการ “กองพันอารักขาแผ่นดิน” มีเด็กอนุบาลเข้าร่วม 180 คน ปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมหลัก 12 ประการ เรียนรู้การปฏิบัติของทหาร ศึกษาวิถีการทำนา ที่ ร.29 พัน.1

วันนี้ (21 ธ.ค.) พล.ต.วุฒิชัย นาควานิช ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 , พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ได้กรุณามอบหมายให้ พ.ท.พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 ต้อนรับคณะครู อาจารย์จากโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ในโอกาสนำนักเรียน อนุบาลชั้นปีที่ 2 มาทัศนศึกษาภายในหน่วย ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันภายใต้โครงการ “กองพันอารักขาแผ่นดิน” โดยมีนักเรียนจำนวน 180 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นเยาวชนที่ดี ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ

โดยได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กๆ เพื่อให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจ การปฏิบัติของทหาร และยังเป็นการปลูกฝังความรู้รัก สามัคคี และความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับเด็กๆ สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบไปด้วย การเยี่ยมชมการปฏิบัติและความเป็นอยู่ของพี่ๆทหาร , การศึกษาวิถีการทำนา ตลอดจนการได้มาซึ่งข้าวสารในแต่เมล็ด โดยหน่วยมีพื้นที่นาข้าว และ โรงสีข้าวขนาดเล็ก ให้เด็กๆได้เรียนรู้ในห้องเรียนตามธรรมชาติ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอมาเป็นแบบอย่าง จากการนั้นได้รับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่ง ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 2 ที่ทางโรงเรียนร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 โดยในครั้งแรกได้จัดขึ้นในห้วงเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา และ ทราบว่าจะมีโรงเรียนอื่นๆที่ทราบข่าวจากการประชาสัมพันธ์จะขอเข้ามาร่วมกิจกรรมในรูปแบบดังกล่าวอีกต่อไปooo


For those with children around
Brain's executive function develops best at the early age in life
ความสำคัญอย่างยิ่งของพ่อแม่และคนรอบข้างของเด็กในวัยเด็กมีผลสูงมากต่อชีวิตและอนาคตของเขา และโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมของเราจะต้องเตรียมเด็กให้พร้อมเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคงในจิตใจและขณะเดียวกันก็พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ศีล (วินัย) สติ สมาธิ ปัญญา ความเมตตากรุณา....ไม่ล้าสมัย

ที่มา FB


Kunta Bunta