วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 29, 2559

ต้องคุมสื่อถึงคุมประชาชนได้ ? พ.ร.บ.คุ้มครองสื่อที่สื่อไม่ต้องการ... รายการ Daily Dose @Voice TV
https://www.youtube.com/watch?v=eOTdVKt7_1c

ต้องคุมสื่อถึงคุมประชาชนได้ ทหารไม่คายวิทยุ

SHTV

Published on Dec 29, 2016
THE DAILY DOSE - VoiceTV21 @Voice_TV

ooo

พ.ร.บ.คุ้มครองสื่อที่สื่อไม่ต้องการ


https://www.youtube.com/watch?v=PkSs8UMrC9Q

SHTV

Published on Dec 29, 2016
THE DAILY DOSE - VoiceTV21 @Voice_TV