วันเสาร์, ธันวาคม 31, 2559

สุขสันต์ปีใหม่ พลเมืองทุกคน จาก พลเมืองโต้กลับ (MV ตัวใหม่)https://www.youtube.com/watch?v=hclIncnajAE&feature=youtu.be

Resistant Citizen

จะ...อยู่เป็น หรือ...อยู่ไม่เป็น
ก็ขอให้...อยู่ดีมีสุข
ผ่านยุคมืดไปด้วยกัน

.

สุขสันต์ปีใหม่
พลเมืองทุกคน

.

จาก พลเมืองโต้กลับ

(https://www.youtube.com/watch?v=hclIncnajAE&feature=youtu.be)