วันจันทร์, ธันวาคม 26, 2559

หยุดตอแหลเหอะโพลล์ดุสิต... คนไปเลือกตั้งท่วมแผ่นดิน พูดออกมาได้คนไทยชอบรัฐประหาร !!!
https://www.youtube.com/watch?v=M-dAM9vt43M

SHTV

Published on Dec 26, 2016

OVERVIEW - VoiceTV21 @Voice_TV

ooo

คนไปเลือกตั้งท่วมแผ่นดิน หยุดพูดคนไทยชอบรัฐประหาร


by ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
26 ธันวาคม 2559 
Voice TV

ดุสิตโพลล์มาแรง ลั่นคนไทยชอบรัฐบาลรัฐประหารมากกว่ารัฐบาลจากการเลือกตั้ง ไม่แคร์แม้สังคมจะระบุระแวงพฤติกรรมเผด็จการ-โลกไม่ยอมรับ-รวบอำนาจ-ตรวจสอบไม่ได้ ซ้ำผลโพลล์ยังขัดความจริงที่ตัวเลขคนใช้สิทธิเลือกตั้งสูงขึ้นต่อเนื่องหลังปี 2522 และถ้ารัฐบาลเป็นที่ชื่นชอบอย่างโพลล์บอก ทำไมรัฐบาลต้องคุมเข้มคนในชาติด้วยกฎอัยการศึก, มาตรา 44 , คำสั่ง คสช. และตั้งทหารเป็นรัฐมนตรีไม่สิ้นสุด

โพลล์ชี้คนไทยชอบรัฐบาลรัฐประหารไม่ได้บอกอะไรมากกว่าประเทศยุคนี้มีแต่ฝ่ายรัฐประหารผูกขาดสื่อและปิดกั้นไม่ให้คนเห็นต่างได้พูดได้แสดงออกอย่างทัดเทียมกัน

ooo

งดตั้งฉายารัฐบาลทหาร อาการหมาเฝ้าบ้านหลักลอย


https://www.youtube.com/watch?v=GeOzXdu8yqQ

SHTV

Published on Dec 26, 2016

OVERVIEW - VoiceTV21 @Voice_TV