วันพุธ, ธันวาคม 21, 2559

ดูสารคดี 'สงครามไซเบอร์เเฮกเกอร์ "OpSingleGateway" l HACKER 2017' จะได้รู้ว่าการแฮ็กทำอะไรได้มากกว่าที่คิด
https://www.youtube.com/watch?v=ZxnzSZnZzG4&feature=youtu.be

สารคดี สงครามไซเบอร์เเฮกเกอร์ "OpSingleGateway" l HACKER 2017

แอนนิมอลไทย Documentary Thailand

Published on Dec 21, 2016

"แฮกเกอร์ (Hacker) คือ บุคคลที่มีความสนใจในกลไกการทำงานของระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์อย่างลึกซึ้ง แฮกเกอร์ส่วนใหญ่ต้องมีความรู้เทียบเท่าหรือเหนือกว่าโปรแกรมเมอร์ โดยจะเป็นเช่นนั้นได้ เพราะพวกเขามีความใส่ใจที่จะนำความรู้พื้นฐานที่ผู้อื่นมองว่าธรรมดามาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อยู่ในสังคมดิจิตอลอยู่ตลอดเวลา แฮกเกอร์จะมีความเข้าใจในจุดอ่อนของระบบและที่มาของจุดอ่อนนั้นๆ เนื่องจากคอยติดตามข่าวสารและความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา การกระทำใดๆ ที่เกิดจากการศึกษาของแฮกเกอร์จะต้องแน่ใจแล้วว่า ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูล"

ooo

เก่าหน่อยแต่เข้ากับยุคhttps://www.facebook.com/OpSingleGateway/videos/425937790949227/