วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 03, 2559

คืนความ"ปลดทุกข์"
เกิดมาเพิ่งจะเคยเจอ พูดให้รถสูบส้วมฟังก็ได้....

Cr.มิตรสหายท่าน 1

ความเห็นอื่น...

คืนความ"ปลดทุกข์" ถือว่ามาถูกทางแล้วครับ

นายกเราดูดีขึ้นเยอะเลย