วันจันทร์, พฤศจิกายน 28, 2559

09.00 INDEX หนังสือ”รับรอง” เบส อรพิมพ์ “สำคัญ”มากด้วย”ความหมาย”
09.00 INDEX หนังสือ”รับรอง” เบส อรพิมพ์ “สำคัญ”มากด้วย”ความหมาย”

ที่มา มติชนออนไลน์
27 พ.ย. 59


หนังสือ “รับรอง” อัน น.ส.อรพิมพ์ รักษาผล อายุ 30 ปีแนบไปกับใบขอ “วีซ่า” กับสถานทูตสหรัฐ
มี “ความสำคัญ”
สำคัญ 1 เพราะเป็นการลงนามโดย พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
หรือที่รับรู้ว่า “ดีเอสไอ”

สำคัญ 1 เพราะเป็นการลงนามในฐานะเลขานุการคณะกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาคดีความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
หรือคดีความผิดตามมาตรา 112

สำคัญ 1 เพราะคณะกรรมการชุดนี้มี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา นั่งหัวโต๊ะ
เป็นการรับรองให้กับ น.ส.อรพิมพ์ รักษาผล
จึงเป็น “ข้อเสนอ” อันทรงบทบาทยิ่งกับใบขอ”วีซ่า”ของ น.ส.อรพิมพ์ รักษาผล ครั้งใหม่

คำถามอยู่ที่ว่าจะมี “ความหมาย” หรือไม่

คำถามในประเด็นว่าด้วย “ความหมาย” เป็นคำถามโดยตรงไปยัง สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
หากมองจากพื้นฐานของ “สังคมไทย”
หนังสือรับรองอันมาจาก “คณะกรรมการ” ซึ่งมี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา นั่งหัวโต๊ะ และมี พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง เป็นเลขานุการ
มากด้วย”ความหมาย”อย่าง”ใหญ่หลวง”

เพราะว่า พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เพราะว่า พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง คืออธิบดี”ดีเอสไอ”

หนังสือ “รับรอง” จึงเป็น “ฐาน” อันมั่นคง แข็งแกร่งยิ่งในสังคม “ประเทศไทย”
จึงยากที่สถานเอกอัครราชทูตจะ”แข็งขืน”ได้
เพราะมีความหมายในระนาบเดียวกับคำพูดของ วีโต คอร์ลีโอเน่
“เป็นข้อเสนอที่มิอาจปฏิเสธ”

ไม่ว่าหนังสือ“รับรอง”ที่ น.ส.อรพิมพ์ รักษาผล ใช้”แนบ”ไปจะได้มาอย่างไร
โดยการริเริ่มของ น.ส.อรพิมพ์ รักษาผล
โดยการชี้ช่อง บอกหนทางจากคนที่มีบทบาทอยู่ใน”คณะ กรรมการ”
แต่ทั้งหมดก็ “สะท้อน” ออกมา

1 สะท้อนถึงสายสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาของ น.ส.อรพิมพ์ รักษาผล

1 สะท้อนถึงความสำคัญของ น.ส.อรพิมพ์ รักษาผล

เป็นความสำคัญที่สัมผัสได้ตั้งแต่ “ทีมโฆษก” จาก”คสช.” เรียงแถวกันออกมา “การันตี”

เพราะมี”ความสัมพันธ์”จึงเป็น”คนสำคัญ”