วันอังคาร, พฤศจิกายน 29, 2559

วรรคทอง "ลิขิต ธีรเวคิน" ว่าด้วย "วิกฤตที่เพิ่งสร้าง", "นายกฯ คนนอก" "เผด็จการรัฐสภา" และ "อัศวินม้าขาว" ผู้หายไปhttps://www.facebook.com/matichonTV/videos/1184014875009974/

รำลึก "ลิขิต ธีรเวคิน" (2485-2559)
ย้อนวรรคทองราชบัณฑิตสาขารัฐศาสตร์
ว่าด้วย "วิกฤตที่เพิ่งสร้าง", "นายกฯ คนนอก" "เผด็จการรัฐสภา" และ "อัศวินม้าขาว" ผู้หายไป