วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 27, 2559

ชำแหละ ร่างพรบ.คอมฯ "ล้างแค้น เอาคืน"การวิพากษ์วิจารณ์นโยบายรัฐ
https://www.youtube.com/watch?v=Cnev-mAXgwg

ชำแหละ ร่างพรบ.คอมฯ "ล้างแค้น เอาคืน"การวิพากษ์วิจารณ์นโยบายรัฐ

jom voice

Published on Nov 25, 2016

นายสุณัย ผาสุข ที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนสากล ประจำประเทศไทย หรือ Human Rights watch ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปรับปรุงแก้ไข 2559 ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. และจะมีผลบังคับใช้เร็ว ๆนี้ว่า ร่างพรบ.ดังกล่าว เป็นกฎหมายปิดปากการทำงานของนักสิทธิมนุษยชน และประชาชนที่จะวิพากษ์วิจารณ์ นโยบายของรัฐบาล เพราะการให้อำนาจหน่วยงานรัฐเอาผิดกับข้อมูลที่รัฐเห็นว่าผิดกฎหมาย หรือกระทบต่อความมั่นคงหรือศิลธรรมอันดี จะถูกลงโทษ ซึ่งการตีความหรือจำกัดความข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศิลธรรมอันดี หรือความมั่นคงก็เป็นการตีความแบบกว้าง และต่อไปนี้เวปไซด์ที่จะรายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ เวปไซด์ที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายสาธารณะ ที่เป็นการวิจารณ์ติชมด้วยความบริสุทธ์ใจก็จะมีความเสี่ยงที่จะถูดปิดด้วยกฎหมายฉบับนี้ และจะสร้างปัญหากับนโยบายThailand 4.0 หรือนโยบายเศรษฐกิจดิจิตัลของรัฐบาลเพราะจะทำลายความมั้่นใจของนักลงทุน