วันอังคาร, พฤศจิกายน 22, 2559

"เบส ปะทะ คนอีสาน"สงครามตัวแทน"กองทัพกับประชาชน"
https://www.youtube.com/watch?v=SXR5rOxtMHo

"เบส ปะทะ คนอีสาน"สงครามตัวแทน"กองทัพกับประชาชน"

jom voice

Published on Nov 21, 2016

ดร.วินัย ผลเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณี น.ส.อรพิมพ์ รักษาผล หรือ เบส บรรยายในเชิงกล่าวหาคนอีสานไม่รักสถาบันกษัตริย์ว่า ส่วนตัวไม่คิดว่าจะเป็นการดูถูกหรือกล่าวหา แต่เป็นการพูดแบบเหมารวมตามความเชื่อของตัวเอง และไม่เห็นด้วยที่จะมีการฟ้องร้องเอาผิดกับคุณเบส แต่ควรจะฟ้องร้องเอาผิดกับ กองทัพ ที่ว่าจ้างให้ คุณเบสไปบรรยายตามสถานที่ต่าง ๆ มากกว่าเพราะเท่ากับว่า กองทัพ หรือรัฐบาลเองกำลังดูถูกและไม่ไว้ใจประชาชนของตัวเอง และกลายเป็นการสร้างเงื่อนไขให้คสช.บริหารประเทศล้มเหลวในที่สุด