วันพุธ, พฤศจิกายน 30, 2559

"Humanitarian" need for Rohingya
https://www.youtube.com/watch?v=WU-ei3sGwYY

"Humanitarian" need for Rohingya

Published on Nov 29, 2016

Htike เอ็นจีโอเชื้อสายโรฮิงญาจากพม่า ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวโรฮิงญาที่หนีภัยจากการปราบปรามจากทหารพม่า ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia ผ่านทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงรอบใหม่ที่เกิดจากการปราบปรามชนกลุ่มน้อยมุสลิมโรฮิงญา รัฐอาระกัน ประเทศพม่าว่า ความรุนแรงรอบใหม่เกิดขึ้นช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นมา ความช่วยเหลือจากเครือข่ายเอ็นจีโอจากต่างประเทศก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ เพราะทหารพม่าขัดขวาง และไม่ยอมให้ผู้สื่อข่าว หรือผู้สังเกตุการณ์ระหว่างประเทศเข้าไปในพื้นที่ ส่วนจำนวนโรฮิงญาที่ลี้ภัยไปบังคลาเทศ และประเทศใกล้เคียงนั้นไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน บังคลาเทศเองก็รับผู้ลี้ภัยไว้ที่ชายแดนจำนนวนมากแล้ว การแก้ปัญหานี้อยู่ที่รัฐบาลพม่าเป็นหลักที่จะต้องยอมรับโรฮิงญาเป็นพลเมืองพม่าในฐานะชนกลุ่มน้อย ซึ่งเรือ่งนี้ประเทศสมาชิกอาเซี่ยน จะต้่องร่วมกันช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวโรฮิงญา และกดดันให้พม่าแก้ไขปัญหา ส่วนภาคประชาชนทำได้เพียงการส่งเสียงให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงการทำลายล้างเผ่าพันธุ์โรฮิงญาและการถูกลดทอนความเป็นมนุษย์ของพวกเขา