วันพุธ, พฤศจิกายน 30, 2559

อืออ... เอาเรื่องจริงมาพูด
.....
สังคมป่วย
มิตรสหายท่านหนึ่ง