วันอังคาร, พฤศจิกายน 22, 2559

"#สมการแก้โกง"... ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วสมัยจนถึงปัจจุบัน...

วันนี้เราจะมารู้จักตรรกะของ "#สมการแก้โกง"...
ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วสมัยจนถึงปัจจุบันกัน...

#อ้างอิงจากกรณีศึกษาเขตการปกครองบางแห่งอันไกลโพ้นแน่นอน


ที่มา FB

SquidMan.ExE


xไม่โกง แต่ xนามสกุลชินวัตร = xโกง
มิตรสหายท่านหนึ่ง