วันอังคาร, พฤศจิกายน 22, 2559

09.00 INDEX : “เบส” อาจ “ตาย” เพราะ “ปาก” แต่ “2 พ.อ.” ขว้าง “งู” ไม่พ้น “คอ”

09.00 INDEX : “เบส” อาจ “ตาย” เพราะ “ปาก” แต่ “2 พ.อ.” ขว้าง “งู” ไม่พ้น “คอ”


ที่มา มติชนออนไลน์
21 พ.ย. 59


ปฏิบัติการของ “ทีมงานโฆษก” จาก “คสช.” ในกรณีของ เบส อรพิมพ์ เป็นกลยุทธ์เดียวกันกับกรณี “ราคาข้าว”

นั่นก็คือ “ผลัก” ออกไป

1 ผลักออกไปจาก น.ส.อรพิมพ์ รักษาผล 1 ผลักออกไปจากกองทัพ ผลักออกไปจากคสช.

ยกให้กับ “ขบวนการ” ที่ชื่อว่า “ล้มเจ้า”

เหมือนกับเมื่อประสบเข้ากับ “วิกฤต” อันเนื่องแต่ราคาข้าวเปลือก ทรุดเสื่อม ตกต่ำ

1 ผลักออกไปจากรัฐบาล ขณะเดียวกัน 1 ผลักออกไปจากคสช.

ยกให้กับ “กลุ่มการเมือง” ยกให้กับ “โรงสี”

แทนที่ราคาข้าวเปลือกเสื่อมทรุด ตกต่ำ จะเป็นเรื่องของกลไกราคา ทั้งตลาดโลก และตลาดในประเทศ

กลับเป็น “โรงสี” สมคบกับ “กลุ่มการเมือง”

แทนที่จะ “จบ” กลับยุ่งยิ่งกว่า “ฝอย” ขัดหม้อ

ถามว่าเหตุปัจจัยอะไรทำให้ “ทีมงานโฆษก” แห่ง “คสช.” ต้องใช้กลยุทธ์ “ผลัก” ในลักษณะเช่นนั้น

คำตอบ 1 เพราะความสัมพันธ์กับ น.ส.อรพิมพ์ รักษาผล

เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะยึดโยง นัวเนีย แนบแน่นมายาวนาน

คนหนึ่ง มอบหมาย คนหนึ่ง “รับงาน”

คำตอบ 1 เมื่อมีความสัมพันธ์ก็ย่อมมีเยื่อใย ไม่สามารถตัดรอนออกไปอย่างง่ายดาย

เห็นได้จาก “กระบวนการ” ใน “การแถลง”

ความจริงแค่ พ.อ.วินธัย สุวารี ออกมาก็น่าจะเพียงพอ แต่ยังมี พ.อ.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ออกมาด้วย

ออกมาวันเดียวไม่พอ ยังต้องออกมาอีกเป็นวันที่ 2

จึงไม่เพียงแต่ “ปลาหมอจะตายเพราะปาก” หากแต่ทำท่าว่าจะกลายเป็น

“ขว้างงูไม่พ้นคอ”

กรณีของ น.ส.อรพิมพ์ รักษาผล นั้นเด่นชัดยิ่งว่าเป็นไปตามกฎที่ว่า “ปลาหมอตายเพราะปาก”

แต่กรณีของ “2 โฆษก”

นอกจากมีโอกาสเดินไปในเส้นทางเดียวกันกับ น.ส.อรพิมพ์ รักษาผล แล้ว

ยังเข้าลักษณะ “งูพันคอ” อีกด้วย

เป็นงูที่มี “อดีตเสนาธิการทหารบก” ยืนถ่ายรูปคู่ เป็นงูที่มี “อดีตแม่ทัพภาคที่ 2” ยืนถ่ายรูปคู่

เป็นงูที่มี “เฮลิคอปเตอร์” โชว์อย่างเด่นชัด

จึงยิ่ง พ.อ.วินธัย สุวารี ออกมาร้อง จึงยิ่ง พ.อ.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ออกมารำ

จึงกลายเป็นมิอาจพ้นจาก ชวด ฉลู ขาล เถาะ ยาวไปเลย