วันเสาร์, พฤศจิกายน 26, 2559

หาความเป็นไปได้ ฝังมัลแวร์ โกงนับคะแนนเลือกตั้งสหรัฐฯ (Thai PBS) - Jill Stein (Green Party) Seeking A Presidential Recount
https://www.facebook.com/teeneethaipbs/videos/1300097446708622/
ooo

Jill Stein Seeking A Presidential Recount | MSNBChttps://www.youtube.com/watch?v=vOiuov-sOY4

MSNBC

Published on Nov 25, 2016

Green Party nominee, Jill Stein, is breathing new life into efforts seeking a presidential recount in three battleground states. A panel joins MSNBC's Stephanie Ruhle to discuss.


Related story:

ooo

A constitutional law professor explains how the Electoral College was established as a compromise between free states and slave states.