วันจันทร์, พฤศจิกายน 28, 2559

สงสาร ปชช. ชาวไทยจริงๆ ลำพังไม่มีกิจกรรมนี้ก้ออู้แย่พออยู่แล้ว พอบ่าย 2 พวกก้อคงรีบไปแต่งองค์ทรงชุดออกกำลังกายกัน

ลำพังไม่มีกิจกรรมนี้ก้อแย่พออยู่แล้ว เหตุนี้เป็นการอ้างเพื่ออู้งานจะต้องตามมาแน่นอน คาดว่าพอบ่าย 2 พวกก้อคงรีบไปแต่งองค์ทรงชุดออกกำลังกายกัน สงสาร ปชช. ชาวไทยจริงๆ

มิตรสหายท่านหนึ่ง

.....