วันอังคาร, พฤศจิกายน 29, 2559

เสวนาชะตาคนจนปัจจุบัน 'ทรุดหนัก'

เสวนาชะตาคนจนปัจจุบัน 'ทรุดหนัก'


ที่มา https://dmcpost.blogspot.com/2016/11/blog-post_872.html


เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม จัดวงเสวนาวิชาการหัวข้อ "ชะตากรรมคนจนในช่วงเปลี่ยนผ่าน" สะท้อนสถานการณ์คนจนในประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งกำลังถูกรุกไล่จากนโยบายเพื่อประโยชน์ของนายทุน ทั้งในเมืองและชนบท เผยปัจจุบันยิ่งรุนแรงขึ้น เพราะไม่สามารถเรียกร้องได้ และมีการใช้อำนาจรัฐเข้ากดดันอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่

โดยหนึ่งในสถานการณ์ที่กำลังเป็นปัญหา คือสถานการณ์ของเกษตรกรในชนบท ซึ่งนางสาวสุดใจ สุขสิงห์ ตัวแทนชาวนาจากอำเภอบางปะหัน จังหวัดอยุธยา ได้กล่าวถึงปัญหาของชาวนาจากสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำที่ผ่านมา ระบุว่าสืบเนื่องจากในปัจจุบัน การทำนามีต้นทุนที่สูงขี้น แต่ราคาข้าวในตลาดกลับไม่สัมพันธ์กับต้นทุน และเป็นราคาที่ไม่ช่วยการดำรงชีวิตได้จริงๆ ส่วนตัวจึงเห็นว่าควรมีนโยบายการแทรกแซงราคา ให้เหมาะสมกับต้นทุน เพราะที่ผ่านมาชาวนาหลายภาคส่วนต่างพยายามหลายวิธีการเพื่อลดต้นทุนแล้ว

ส่วนอีกปัญหาหนึ่งที่คนจนในชนบทกำลังประสบปัญหาในปัจจุบัน คือกรณีการพัฒนาทางอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งนางสาวสายรุ่ง คึขุนทด ตัวแทนจากกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งกำลังประสบผลกระทบจากปัญหารการทำเหมืองแร่และโรงไฟฟ้าถ่านหิน ระบุว่าหลายการณี การเข้ามาของอุตสาหกรรมในชุมชน ไม่เคยมีส่วนร่วมหรือการขอความคิดเห็นจากชุมชน และยิ่งในยุครัฐบาลทหารปัจจุบัน การแสดงออกเห็นแย้งหรือต่อต้าน ยิ่งเป็นไปได้ยาก และแนวทางของรัฐ ก็ะเน้นให้ประโยชน์แก่นายทุนมากกว่าคนจนอย่างเห็นได้ชัด

นอกจากนี้ ตัวแทนจากชาวบ้านในหลายพื้นที่ ยังได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์ที่กำลังเผชิญในปัจจุบัน ซึ่งต่างมีลักษณะใกล้เคียงกัน คือการได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐ ที่เอื้อประโยชน์แก่นายทุนมากกว่าชุมชน เช่นการจัดทำเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีการเวนคืนไล่ที่ชาวบ้านในหลายพื้นที่ไปให้นายทุน การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมหลายจังหวัด มีการใช้อำนาจรัฐเข้ากดดันชาวบ้าน โดยไม่สนใจความต้องการของชุมชนมากเท่าที่ควร


ooo

ชะตากรรมคนจนในช่วงเปลี่ยนผ่านhttps://www.youtube.com/watch?v=8Cc0FG4oRuA

Thai PBS News

Published on Nov 26, 2016

นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอรัฐบาลทบทวนนโยบายแจกเงินช่วยเหลือสงเคราะห์คนจน เพราะเป็นมาตรการช่วยเหลือระยะสั้น และสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคม

ooo

เสียงตัวแทนผู้เดือดร้อนจากนโยบาย...ที่ไม่เป็นธรรมhttps://www.youtube.com/watch?v=NMTFovq81i4&spfreload=5

ไตรรัตน์ คู่ธรรมจักร

Published on Nov 28, 2016

กรณีที่สาธารณประโยชน์ดงคัดเค้า ทับที่อยู่อาศัยที่ทำกินของราษฎร งานชะตากรรมคนจนในช่วงเปลี่ยนผ่าน ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของใคร? 27112559