วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2559

LIVE เพจ iLaw และ Thai Netizen Network ให้ความเห็นสดจาก Growth cafe & co. ชั้น 3 ลิโดสยาม เวทีคู่ขนาน การนำเสนอร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
https://www.facebook.com/iLawClub/videos/10157745025980551/

เวที สนช. ยังไม่เริ่ม - เวทีคู่ขนานที่ Growth Cafe ลิโด สยาม เริ่มไปพักนึงแล้ว เล่าที่มาที่ไปของร่าง #พรบคอม #CCA

.....