วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 24, 2559

"นักรบ"สร้างได้ด้วยการ"ฝึก"ไม่ใช่"การทารุณ"
https://www.youtube.com/watch?v=ymlrkb8TIIE

"นักรบ"สร้างได้ด้วยการ"ฝึก"ไม่ใช่"การทารุณ"

jom voice

Published on Nov 24, 2016

นายสุณัย ผาสุข ที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนสากล ประจำประเทศไทย ( Human Rights Watch ) ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับการลงโทษทหารในหน่วยฝึกพิเศษทหารม้า จังหวัดสระบุรี ที่มีคลิปการเฆี่ยนหลังนักเรียนทหารจนเกิดเป็นแผลฉกรรจ์เต็มแผ่นหลังว่า การลงโทษดังกล่าวถือเป็นการละเมิดวินัยทหาร เพราะกฎการลงโทษตามระเบียบทหารนั้นห้ามถูกเนื้อต้องตัว และเข้าข่ายการทารุณ ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ยืนยันว่านี่ไม่ใช่การฝึกอย่างที่นายทหารออกมาโพสต์หรือทหารบางคนอธิบาย เรื่องนี้ ผู้บัญชาการกองทัพบก ไม่ควรปล่่อยให้เรื่องเงียบไป ควรจะแสดงท่าทีแก้ปัญหาและยืนยันกับสังคมว่าจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกกับกำลังพลของกองทัพ ถ้ากองทัพเห็นความสำคัญของกำลังพล ก็ควรมองกำลังพลทุกคนเป็นคน ไม่ใช่กระทำกับกำลังพลเหมือนไม่ใช่คน และนับจากนี้ไปผู้ชายไทยส่วนใหญ่มีความเสี่ยงที่จะโดนทารุณแบบนี้ เพราะมีกฎหมายเรียกกำลังพลสำรองออกมาแล้ว ดังนั้นสังคมไทยไม่ควรจะเฉยกับเรื่องแบบนี้ จะต้องเคลือ่นไหวกดดันให้กองทัพรับผิดชอบในเรื่องนี้