วันอังคาร, พฤศจิกายน 29, 2559

"ทำไมต้องปฏิรูปองค์กรท้องถิ่น" โดยนายวัลลภ พริ้งพงษ์
https://www.youtube.com/watch?v=fwXORCijT7M

"ทำไมต้องปฏิรูปองค์กรท้องถิ่น" โดย วัลลภ พริ้งพงษ์

Published on Aug 24, 2016

"ทำไมต้องปฏิรูปองค์กรท้องถิ่น" โดยนายวัลลภ พริ้งพงษ์
รองประธานกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สปท.