วันเสาร์, พฤศจิกายน 26, 2559

แนวคิด Creative Destruction ถ้าประเทศไทยไม่สร้างสรรค์อะไรใหม่ ๆ โอกาสที่เราจะแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ลดลงเรื่อย ๆ
"Innovate or Die ถ้าประเทศไทยไม่สร้างสรรค์อะไรใหม่ ๆ โอกาสที่เราจะแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ลดลงเรื่อย ๆ แต่ถ้าเรานำเทคโนโลยีเข้ามา หรือใช้แนวคิด Creative Destructionก็อาจจะได้เห็นเน็กซ์ซัมซุง, เน็กซ์เฟซบุ๊ก และธนาคารในประเทศไทยอาจจะยิ่งใหญ่ในระดับโลกได้เช่นกัน"

.................................................ประชาชาติธุรกิจ ชวนผู้สนใจการพัฒนาเศรษฐกิจ และธุรกิจ ใน จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนา "เชียงใหม่ Next Step เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน"

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา จ.เชียงใหม่


..................หนึ่งในไฮไลท์ คือการฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ "ดิจิทัล-โลกใบใหม่ธุรกิจไทย" โดย คุณเรืองโรจน์ (กระทิง) พูนผล

และยังสามารถรับฟังแผนเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ จากปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "เชียงใหม่ Connectivity" โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นอกจากนี้ยังมีเสวนาพิเศษ "สร้างธุรกิจให้ติดลม" โดยคุณธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด , คุณบุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด และธีรศานต์ สหัสสพาศน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และกรรมการผู้จัดการบริษัท JM Cuisine

******* ลงทะเบี่ยนร่วมสัมมนาทาง ออนไลน์ คลิก >> http://info.matichon.co.th/se…/changmainextstep/register.php

ooo

Creative Destruction


https://www.youtube.com/watch?v=IaIek5MQ6Hs

Econ in Motion

Published on Feb 24, 2014

Watch and listen as Creative Destruction illustrates the economic cycles that occur within capitalism as technology evolves over time. While this process does not always benefit everyone, it is an essential part of economic growth and innovation.