วันจันทร์, พฤศจิกายน 21, 2559

อาลัย อ.ลิขิต ธีรเวคิน เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 75 ปี - ชวนฟังคลิป " วิพากษ์ รัฎฐาธิปัตย์และวิกฤตประชาธิปไตย"
https://www.youtube.com/watch?v=5_ikhS07rmM

ศ.ดร. ลิขิต ธีรเวคิน - วิพากษ์ รัฎฐาธิปัตย์และวิกฤตประชาธิปไตย

AIM CH

Published on Apr 12, 2014

ชวนให้ฟัง ศ.ดร. ลิขิต ธีรเวคิน - วิพากษ์ รัฎฐาธิปัตย์ และวิกฤตประชาธิปไตย
ที่มา : รายการ คม ชัด ลึก ช่องเนชั่น วันที่ 11-4-57
.....

Credit สมบัติ บุญงามอนงค์
ooo