วันจันทร์, มกราคม 18, 2559

Thai Voice Media: นักวิชาการศาสนวิทยาเชื่อตั้ง"สังฆราช"คสช.ลากยาว-คนไทยยิ่งแตกร้าว
https://www.youtube.com/watch?v=2xQqOiO4cBI

นักวิชาการศาสนวิทยาเชื่อตั้ง"สังฆราช"คสช.ลากยาว-คนไทยยิ่งแตกร้าว


jom voice

Published on Jan 15, 2016

ดร.ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ นักวิชาการด้านศาสนวิทยาและปรัชญา ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณีความขัดแย้งการแต่งตั้ง สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ในขณะนี้ว่า เชื่อว่ารัฐบาล คสช.คงยังไม่โปรดเกล้าแต่งตั้งสังฆราชองค์­ใหม่ แต่จะลากยาวเป็นปี ซึ่งจะสร้างปมขัดแย้งในสังคมไทยให้วิกฤติม­ากยิ่งขึ้น และเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องแยกศ­าสนา ออกจากรัฐ เพราะโลกอนาคตจะแยกศาสนจักร ออกจากอาณาจักร และให้ทั้ง ธรรมยุตินิกาย มหานิกาย แต่งตั้งประมุขสงฆ์ของตัวเอง โดยไม่ผ่านการโปรดเกล้าฯ เพื่อป้องกันความขัดแย้ง ลดความเป็นสองมาตรฐาน เพราะหากไม่ทำให้ รัฐเป็นรัฐฆราวาส อนาคตจะเกิดความขัดแย้งขึ้นอีกแน่นอน และความขัดแย้งที่เกี่ยวกับความเชื่อในทาง­ศาสนาจะโหดร้าย รุนแรงกว่าความเชื่อในอุดมการณ์ทางการเมือ­ง

...

ข่าวเกี่ยวข้อง...

นสพ.ข่าวสด: ฝ่ายต้านยื่นตีความขวางมส. ตั้งสังฆราชไม่ได้
http://www.khaosodonline.com/view_newsonline.php?newsid=1452911173

นสพ.ไทยรัฐ: สงฆ์40จังหวัดเตรียมเคลื่อน หาก รบ.ดองเรื่องทูลเกล้าฯ 'สมเด็จช่วง'
http://www.thairath.co.th/content/563399