วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 13, 2561

บรรยากาศเครือข่าย FFFE พร้อมกับพรรคการเมืองและประชาชนยื่นแถลงการณ์เรื่อง "คัดค้านการจัดการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ" ที่สำนักงาน กกต. โดยยื่น 3 ข้อเรียกร้อง
แถลงการณ์เครือข่าย FFFE เรื่อง

“คัดค้านการจัดการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ”

นับตั้งแต่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดปัจจุบันซึ่งมาจากการแต่งตั้งของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เริ่มดำรงตำแหน่ง เครือข่ายประชาชนที่ต้องการการเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม และมีผลในทางปฏิบัติ (Free, Fair & Fruitful Election - FFFE) ได้เฝ้าติดตามการทำงานของ กกต. อย่างใกล้ชิดและมีข้อกังวลหลายประการ โดยเฉพาะการแทรกแซงการทำงานของ กกต. โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เครือข่าย FFFE จึงได้เรียกร้องให้มีการปลดล็อคการเมืองและคำสั่งที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชน หยุดการใช้อำนาจตามมาตรา 44 แทรกแซงการจัดการเลือกตั้ง ตรวจสอบความสัมพันธ์ของพรรคการเมืองกับ คสช. และให้รัฐบาล คสช. เปลี่ยนสถานะเป็นรัฐบาลรักษาการ ตามที่ปรากฏในรายงานของสื่อมวลชนแล้วนั้น

บัดนี้เครือข่าย FFFE รวมถึงภาคประชาชนและพรรคการเมืองจำนวนมากมีข้อกังวลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดการเลือกตั้ง เช่น การเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความเป็นไปได้ที่ กกต. จะพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยปราศจากสัญลักษณ์และชื่อพรรคการเมือง (ภายใต้เงื่อนไขที่พรรคการเมืองต้องจับหมายเลขแยกกันใน 350 เขต และคะแนนเสียงที่ได้จะถูกคำนวณเป็นที่นั่งของ สส. บัญชีรายชื่อพรรค) ซึ่งขัดต่อหลักการจัดการเลือกตั้งที่เป็นสากล และจะยิ่งส่งผลให้การจัดการเลือกตั้งถูกตั้งคำถามถึงความได้เปรียบเสียเปรียบมากยิ่งขึ้น เครือข่าย FFFE รวมถึงภาคประชาชนและพรรคการเมืองจึงมีข้อเรียกร้องต่อ กกต. ดังนี้

1. ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีการใช้เบอร์เดียวต่อพรรค เพื่อความสะดวกในการลงคะแนนและลดความสับสนของประชาชน
2. กำหนดให้บัตรเลือกตั้งมีข้อมูลเพียงพอสำหรับผู้ลงคะแนน โดยเฉพาะชื่อและสัญลักษณ์ของพรรคจะต้องถูกพิมพ์ลงบนบัตรด้วย
3. เสนอและผลักดันให้รัฐบาลมีสถานะเป็นรัฐบาลรักษาการ และให้ คสช. หยุดแทรกแซงการจัดการเลือกตั้งของ กกต. ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ข้อเรียกร้องนี้เป็นเพียงเงื่อนไขขั้นต่ำเพื่อให้การเลือกตั้งมีคุณภาพและสะท้อนเจตนารมณ์อันแท้จริงของประชาชน ทางเครือข่าย FFFE และผู้ร่วมแสดงจุดยืน ขอยืนยันว่าการเลือกตั้งจะต้องอยู่วางอยู่บนกติกาและบริบทที่เสรีและเป็นธรรม และ กกต. จะต้องเป็นผู้ดำเนินการให้เกิดขึ้น ในฐานะองค์กรอิสระที่มีความสำคัญยิ่งต่อการกำหนดอนาคตของประเทศด้วยเสียงของประชาชน

เครือข่ายประชาชนที่ต้องการการเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม และมีผลในทางปฏิบัติ (FFFE)
12 ธันวาคม 2561

#FFFE #FreeFairFruitfulElection
ภาพจาก คมชัดลึก

"กลุ่มเฟร์"-ตัวแทน 7 พรรคการเมือง เรียกร้องกกต.พิมพ์บัตรเลือกตั้งแบบสมบูรณ์ แก้กฎหมายให้พรรคเดียวเบอร์เดียว ลดความสับสนปชช.ผลักดันรัฐบาลมีสถานะรักษาการ


ooo
https://www.facebook.com/100023802886588/videos/360377161432377/