วันพุธ, ธันวาคม 26, 2561

RED USA เชิญชวนคนไทยผู้รักประชาธิปไตยในต่างแดน ชุมนุมประกาศจุดยืนร่วม "ดั๊มเผด็จการ" ร่วมกันในงานต้อนรับปีใหม่ 2019

เชิญคนไทยผู้รักประชาธิปไตยในต่างแดน
ประกาศจุดยืนร่วมกันในงานต้อนรับปีใหม่ 2019

เชิญร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2019 ณ  Leayn Ct., North Hollywood, CA 91605 ในวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2018 ตั้งแต่เวลาเที่ยงวันจนถึงเวลาเค้าท์ดาวน์ขึ้นศกใหม่

ในงานวันนั้นคนไทยผู้รักประชาธิปไตยในต่างแดนจะประกาศจุดยืนของตน เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเดินไปบนเส้นทางประชาธิปไตยอย่างมั่นคง ขอเชิญเพื่อนๆผู้มีอุดมการณ์เดียวกันมาประกาศจุดยืนร่วมกันในวันนั้น


Red USA - Thai Voice International