วันพุธ, ธันวาคม 19, 2561

ประชานิยมคืออะไร การแจกเงินทำไมคนถึงยี้กันจัง และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เหมือนขีดเส้นให้ผู้มีรายได้น้อยถูกกดอยู่ในสถานะนั้นตลอดไป เพราะอะไร..https://www.facebook.com/fookingecho/videos/315962572582969/