วันอาทิตย์, ธันวาคม 09, 2561

#อนาคตใหม่ ต้องการสมาชิกเพิ่มเพื่อให้ได้เป้าตาม กกต. กำหนด ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถส่ง สส. ได้ คือ ปัตตานี อุทัยธานี พะเยา สุโขทัย สุพรรณบุรี ชัยนาท
คืนวันศุกร์ให้ประชาชน พรรคอนาคตใหม่ 7-12-2018SHTV
Published on Dec 7, 2018