วันศุกร์, ตุลาคม 12, 2561

ฟัง Headache Stencil “ผมว่ามันน่าอายที่คุณเป็นถึงผู้นำ เป็นถึงชนชั้นปกครองของประเทศ แต่คุณกลับเลือกให้พวกเดียวกับคุณเท่านั้นที่พูดได้ คุณกลับเลือกที่จะฟังแต่สิ่งที่คุณอยากฟังเท่านั้น”
https://www.facebook.com/unlockmenthailand/videos/997351163758327/