วันอาทิตย์, ตุลาคม 28, 2561

Prathet Goo Mee ดังกระฉ่อนโลก


(WOW!!) RAP AGAINST DICTATORSHIP - ประเทศกูมี // THAI RAP REACTION


https://www.youtube.com/watch?v=xER2_fYqxXQ