วันศุกร์, ตุลาคม 12, 2561

วิธีแก้ตุลาการภิวัตน์+วงจรอุบาทว์ "ถ้าคนที่เขาปฏิวัติรัฐประหาร เขาถูกดำเนินคดีข้อหากบฏ อยากจะดูนักว่าหน้าลุงไหน มันจะมายึดอำนาจอีก"
https://www.facebook.com/VoiceOnlineTH/videos/10158059920554848/