วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 25, 2561

วิกฤตเมืองท่องเที่ยวไทย : ไอหยา ! เดือน พ.ย. นี้ ไม่มีนักท่องเที่ยวจีนจองทัวร์แม้แต่คนเดียวสถานการณ์นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าไทยลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน ก.ค. 2561 และลดลงเรื่อยๆ จนส่งผลกระทบให้เมืองท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่และพัทยา ต้องหาวิธีแก้ปัญหานี้ ด้วยมาตรการต่างๆ เพื่อหลังสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวจีนกลับมาอีกครั้ง

ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา จากรายงานสถานการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย พบว่า ชาวจีนยังครองแชมป์ อันดับ 1 ด้วยจำนวน 929,771 คน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (60) พบว่า ลดลงร้อยละ 0.87 (938,000 คน) โดยจำนวนได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในเดือน ส.ค. 2561 นักท่องเที่ยวจีนลดลงเหลือ 867,461 คน น้อยกว่าปี 2560 ถึงร้อยละ 11.77 (983,000 คน)

ส่วนในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยราว 648,000 คน ลดลงจากปีที่แล้ว (60) ร้อยละ 14.89 (761,000 คน)

จะเห็นได้ว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงระหว่าง ก.ค. - ก.ย. 2561 นี้เกิดขึ้นในเดือนที่มีเหตุการณ์เรือบรรทุกนักท่องเที่ยวชาวจีนล่มในจังหวัดภูเก็ต ทำให้มีชาวจีนเสียชีวิต 46 ราย

ในเรื่องดังกล่าว นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจีนมีอัตราลดลงจริง จึงอยากจะขอให้ทุกหน่วยงานใส่ใจในเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย อาทิ เหตุการณ์เรือล่มในทะเล ทำให้มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตจำนวนมาก ส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์ในด้านต่างๆ ในวงกว้าง พร้อมทั้งได้แสดงข้อมูลสถานการณ์นักท่องเที่ยวชาวจีนตั้งแต่ปี 2555-2561 จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยส่วนของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่แม้ในปีนี้ตัวเลขจะลดลง แต่ยังคงมีตัวเลขสูงกว่าสถิติในปีก่อนๆ ขณะที่ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ (61) พบว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วย โดยช่องทางที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของชาวจีนที่จะเดินทางเข้ามา อันดับแรก คือ คำบอกเล่าจากคนในประเทศ

'เชียงใหม่' เผย เดือน พ.ย. ยอดจองเป็นศูนย์

ซึ่งจากการลดจำนวนของนักท่องเที่ยวจีนใน 3 เดือนที่ผ่านมานี้ ส่งผลกระทบต่อเมืองท่องเที่ยว เช่นที่ จังหวัดเชียงใหม่ นายมานพ แซ่เจีย ประธานชมรมมัคคุเทศน์รักษ์ล้านนา (กลุ่มไกด์ภาษาจีนในจังหวัดเชียงใหม่) เปิดเผยว่า ยอดนักท่องเที่ยวจีนที่วัดจากยอดจองทัวร์ การใช้บริการรถบัสโดยสาร ยอดจองห้องพัก ตั้งแต่เดือน ก.ค. ที่ผ่านมา หายไปมากกว่าร้อยละ 50 โดยล่าสุด เดือน พ.ย. ไม่มีนักท่องเที่ยวจองทัวร์เข้ามาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่แม้แต่คนเดียว
"ประชากรจีนมีกว่า 1.4 พันล้านคน ส่วนใหญ่มีกำลังซื้อ ขอฝากรัฐบาลเข้ามาแก้ปัญหา สร้างความเชื่อมั่นกลับคืนให้กับประเทศไทย ต้องรีบทำและทำให้เร็วที่สุด ไม่อย่างนั้นคงจะหายไปมากกว่านี้" นายมานพ กล่าว

โดยนายมานพ บอกถึงสาเหตุของตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่น้อยลงนี้ เชื่อว่าหลักๆ มาจากสาเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต ทำให้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในความปลอดภัย และรัฐบาลยังไม่สามารถตอบได้ว่าสาเหตุและผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้คือใคร แม้จะเยียวยาเป็นเงินชดเชยก็ตาม แต่ไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาได้ในระยะเวลาอันสั้นนายมานพ แซ่เจีย ประธานชมรมมัคคุเทศน์รักษ์ล้านนา

นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆ อีก เช่น เจ้าหน้าที่สนามบินทำร้ายนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานดอนเมือง, การแพร่ข่าวการระบาดของโรคไข้เลือดออก, แม้กระทั่งคลิปวิดีโออื่นๆ ที่ทำขึ้นเพื่อสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย

เร่งมาตรการส่งเสริมความเชื่อมั่น สร้างความไว้ใจให้แก่นักท่องเที่ยว

ที่จังหวัดชลบุรี โดย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมหารือแก้ไขปัญหาทัวร์จีนเที่ยวเมืองพัทยาน้อยลง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวร่วมกันหารือ ได้ข้อสรุปว่า เมื่อช่วงต้นเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา เป็นวันชาติจีน ซึ่งทุกปีมีนักท่องเที่ยวจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเดินทางมาที่พัทยาเป็นจำนวนมาก ทำให้กลายเป็นช่วงไฮซีซั่นของกลุ่มท่องเที่ยวจีน แต่ปีนี้นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวมีจำนวนน้อยลง จึงได้มีการเสนอให้จัดทำคลิปวีดีโอสั้นประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่น เที่ยวด้วยความอบอุ่นใจ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัย และในด้านของสาธารณะสุข ที่มีข่าวแพร่ออกไปเมืองพัทยามีการระบาดของไข้เลือดออก ส่งผลให้กรุ๊ปทัวร์จีน เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาน้อยลง

ดังนั้น ทางเมืองพัทยาจะแก้ไขปัญหานี้โดยด่วน พร้อมทั้งโปรโมทเรื่องอาหารรสเด็ด สถานที่ท่องเที่ยว ทั้งกลางวันและกลางคืนสู่สายตานักท่องเที่ยวจีน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนกลับมาท่องเที่ยวยังเมืองพัทยา ซึ่งหลังจากได้จัดทำวีทีอาร์เสร็จแล้ว จะนัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำการประชุมอีกครั้ง เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ด้านจังหวัดเชียงใหม่ เสนอให้รัฐบาลควรจัดสรรรายได้จากการทำวีซ่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย มาใช้ซื้อประกันกลุ่มให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยทุกชาติ ทุกกลุ่ม ทั้งมาแบบกรุ๊ปทัวร์และแบบ FIT (Free and Independent Traveler) เพื่อดึงความเชื่อมั่นกลับมาโดยเร็ว ก่อนที่จะตามด้วยมาตรการอื่น ๆ ภายหลัง


ที่มา

...

คนจีนไม่มา... เราก็คิดถึงนะ