วันอังคาร, ตุลาคม 30, 2561

ศก.ใต้ทรุด “ยาง-ปาล์ม” ฉุดค้าปลีก-มอไซค์ร่วง (เลือกพรรคทหารกลับมาปกครองอีกนะๆ)
พืชเศรษฐกิจสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมัน-ยางพารา-มะพร้าว ตลอดจนกุ้ง ต่างประสบปัญหาราคาตกต่ำมาโดยตลอด ส่งผลกระทบไปถึงกำลังซื้อในภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยปาล์มน้ำมันขณะนี้มีราคาอยู่ที่ 2.60-3 บาท/กก., ยางแผ่นดิบ 38-40 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคา 43.10 บาท/กก.

น้ำยางสด ณ หน้าโรงงาน 39 บาท และมะพร้าว 3 บาท/ลูก โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาสินค้าเกษตรทั้ง 3 ชนิดตกต่ำก็คือ ประเทศผู้ซื้อชะลอการรับซื้อลง ราคาตลาดโลกตกต่ำ และปริมาณสต๊อกคงเหลือตกค้างในประเทศอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ กุ้งขาว (100 ตัว/กก.) ที่เลี้ยงกันมากในภาคใต้ก็ราคาตกลงเหลือแค่ 102 บาท/กก. หรือตกลงมาประมาณ 10-15 บาท/กก.

ยอดขายค้าปลีกใต้วูบ 25%

นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์ค้าส่ง จำกัด ผู้ค้าส่งค้าปลีกรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้กว่า 20 สาขา และประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา กล่าวถึงการลดลงของราคาพืชผลทางการเกษตรส่งผลให้ “ยอดขาย” ของธุรกิจค้าปลีกลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบันกำลังซื้อผู้บริโภคในภาคใต้หายไปเกือบ 20 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากยางพารา 65% ขณะเดียวกันราคาปาล์มน้ำมันก็ตกต่ำลงเป็นการซ้ำเติมเกษตรกรด้วย ดังนั้น คาดการณ์ปี 2561 ยอดการค้าปลีกทั้งระบบจะลดลงไปถึง 25%

อ่านบทความเต็มได้ที่...
https://www.prachachat.net/local-economy/news-241253

...