วันเสาร์, ตุลาคม 20, 2561

กำจัด “กอ.รมน” หยุดทหารยุ่งการเมือง - บทสัมภาษณ์ ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ จาก Thai Voicehttps://www.youtube.com/watch?v=O8BrjPv_WXc

กำจัด “กอ.รมน” หยุดทหารยุ่งการเมือง

jom voice
Published on Oct 19, 2018

ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็น Visiting Scholar Harvard University ให้สัมภาษณ์ Thai Voice เกี่ยวกับผลงานวิจัยบทบาท “กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือ กอ.รมน.” ว่า เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับคอมมินิสต์ในยุคสงครามเย็น แต่หลังจากนั้นกองทัพใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความชอบธรรมในการเข้ามาแทรกแซงหรือยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง ปลูกฝังอุดมการณ์ชาตินิยม และแนวคิดประชาธิปไตยที่ไม่เป็นไปตามหลักการสากล ดังนั้นการปฎิรูปกองทัพเพื่อให้พ้นไปจากการเมือง จึงต้องจัดการกับ กอ.รมน.และนำเอากิจการด้านความมั่นคงกลับมาอยู่ในมือของรัฐบาลพลเรือน แต่เรื่องนี้ไม่สามารถทำได้ในระยะเวลาอันใกล้ต้องรอให้การเมืองเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงกว่านี้ถึงจะทำได้