วันเสาร์, ตุลาคม 27, 2561

ประเทศกูมี - RAP AGAINST DICTATORSHIP - เวอร์ชั่น เนื้อแปลอังกฤษ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=VZvzvLiGUtw

Rap Against Dictatorship
Published on Oct 22, 2018

ALL PEOPLE UNITE ! . 

Song : ประเทศกูมี Rap Against Dictatorship

ooo


...