วันอังคาร, ตุลาคม 02, 2561

พรรคทหารที่คณะรัฐประหารตั้งหรือสนับสนุนล้วนแต่ล้มหายตายจากไป.. อยากรู้รายชื่อ"พรรคประชาวิบัติ" เหล่านี้ไม๊