วันอังคาร, ตุลาคม 09, 2561

โห่ให้ หรือ โห่ไล่รองนายกรัฐมนตรีขณะกล่าวเปิดการแข่งขันโมโต จีพี ... ?https://www.facebook.com/Mono29News/videos/258872911465397/


https://www.facebook.com/zenjournalist/videos/10156339982856154/

...