วันจันทร์, มิถุนายน 11, 2561

รู้ไม๊... ยุครัฐบาล คสช.จัดงบประมาณแบบขาดดุล ไปเท่าไหร่แล้วจ๊ะ?!?...ยุครัฐบาล คสช.จัดงบประมาณแบบขาดดุล
รายจ่ายสูง รายรับต่ำ 5 ปีติดต่อกัน
ปี 2558 ขาดดุล 2.5 แสนล้านบาท
ปี 2559 ขาดดุล 3.9 แสนล้านบาท
ปี 2560 ขาดดุล 5..5 แสนล้านบาท
ปี 2561 ขาดดุล 4.5 แสนล้านบาท
และปีหน้า 2562 ขาดดุลอีก 4.5 แสนล้านบาท
รวมเบ็ดเสร็จ 5 ปี รัฐบาลใช้เงินเกินหน้าตักไปกว่า 2 ล้านล้านบาท

ยังไม่นับ เงินกู้นอกงบประมาณกลางปี อีก เฉลี่ยปีละ 4 แสนล้าน

หนี้รัฐบาล จะเพิ่มจาก 6.92 ล้านล้านบาท ในปี 2561
เป็น 9.82 ล้านล้านบาท ในปี 2564 หรือ 47 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี


Phompan Charoenchuang