วันอาทิตย์, มิถุนายน 03, 2561

วาทะเด็ด... เลือกตั้งแล้วได้เหี้ย ก็ยังดีกว่าใด้เหี้ยแบบไม่ได้เลือก + ไก่อู วันนั้นและวันนี้


...