วันอาทิตย์, มิถุนายน 03, 2561

ทัพ4 ฝึกเข้ม!!..เล็งเป้า ชนะเลิศ แข่งขัน "ราชวัลลภเริงระบำ" Hop to the Bodies Slams ซึ่งเป็นการแสดง การฝึกทางทหารประกอบดนตรี ซึ่งทุกหน่วยต้องแข่งขันกัน ในระดับ ภาค และ ระดับ กองทัพบก หน่วยที่ดีที่สุด 3 หน่วย จะได้แสดงต่อหน้าพระพักตร์ ในหลวงรัชกาลที่ 10
...

Hop to the Bodies Slams ราชวัลลภเริงระบำ 11 พ.ย 2560

https://www.youtube.com/watch?v=TyM_nC7UPVE

Pongpak Khamuadsup
Published on Nov 12, 2017

เป็นการแสดง การฝึกทางทหารประกอบดนตรี ซึ่งทุกหน่วยต้องแข่งขันกัน ในระดับ ภาค และ ระดับ กองทัพบก ซึ่งจะเลือกเอาหน่วยที่ดีที่สุด 3 หน่วย และ 3หน่วยนี้จะได้แสดงต่อหน้าพระพักตร์ ในหลวงราชกาลที่ 10 ซึ่งหน่วยรางวัล ได้แก่ อันดับที่ 1.กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ อันดับที่ 2.กรมทหารราบที่ 13 อันดับที่ 3.กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์