วันจันทร์, มิถุนายน 11, 2561

เนติวิทย์ได้รับเลือกเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนเยาวชน ของ Amnesty International

อีกก้าวของ 'เนเน่'
"ผมจะผลักดันความสำคัญของสิทธิมนุษยชนของเยาวชน ซึ่งถูกละเลยจากโรงเรียน และระบบการศึกษาไทย
เราต้องคืนคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้กลับมาในโรงเรียน"
เขาเป็นหนึ่งในกรรมการสิทธิมนุษยชน ของ Amnesty International 
(จากเฟชบุ๊คของ เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล อดีตประธานสภานิสิตจุฬาฯ https://www.facebook.com/Netiwitntw/posts/1898138443580938ตามนี้

วันนี้ ผมได้รับเลือกตั้ง จากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ประจำปี ของ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Amnesty International Thailand) ให้เป็นกรรมการเยาวชน (Youth Board) ในบอร์ดบริหารขององค์กร
ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่จะได้ร่วมงานในองค์กรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนที่มีสมาชิกทั่วโลกกว่า 7 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์อันทรงเกียรติเพื่อเพื่อนมนุษย์กว่าห้าสิบปี
ภารกิจต่อไปคงจะมากมาย แต่ผมจะผลักดันความสำคัญของสิทธิมนุษยชนของเยาวชน ซึ่งถูกละเลยจากโรงเรียน และระบบการศึกษาไทย
เราต้องคืนคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้กลับมาในโรงเรียน นี่คือเรื่องพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนามนุษย์ ขณะเดียวกันการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยที่ถูกรัฐบาลทหารปิดปากมากว่าสี่ปีแล้ว
ไม่รู้จะเป็นอย่างไรต่อ ต้องร่วมด้วยช่วยกันจึงสำเร็จ
ขอให้อย่าฝากมาที่คนคนเดียว เราทุกคนสามารถช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยและเพื่อนมนุษย์ของเราได้
****
เพื่อนๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาสนใจหลังไมค์มาร่วมงานกับผมได้นะครับ
***
ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ลงคะแนนให้ครับ
#นักเรียนเลวในระบบการศึกษาแสนดี