วันเสาร์, มิถุนายน 09, 2561

"กองทัพ" ระดมซื้อยางจากเกษตรกรรายย่อย 1.7 หมื่นตันกระจายซื้อน้ำยางจากชาวสวนยางทุกพื้นที่ในช่วงฤดูกรีดยางเดือน ก.ค.-ส.ค. (เอาเงินจากไหนมาซื้อคะ 🤔🤔🤔🤔)